נגישות   חי כהן
מספר טלפון
 

קטלוג כלי תפירה

סרט מדידה

 סרט מדידה

מחטים להשחלה קלה


מחטים להשחלה קלה


משחיל למחטים


משחיל מחטים

 
חי כהן