נגישות   חי כהן
מספר טלפון
 
נגישות באתר
חי כהן

בדפדפן מסוג Internet Explorer

ניתן לשלוט בגודל התצוגה בעזרת המקשים על המקלדת.
להגדלה לחץ על שילוב המקשים Ctrl + .
להקטנה לחץ על שילוב המקשים Ctrl - .

בדפדפן מסוג Mozilla

ניתן לשלוט בגודל התצוגה בעזרת המקשים על המקלדת.
להגדלה לחץ על שילוב המקשים Ctrl + .
להקטנה לחץ על שילוב המקשים Ctrl - .

בדפדפן מסוג Firefox

ניתן לשלוט בגודל התצוגה בעזרת המקשים על המקלדת.
להגדלה לחץ על שילוב המקשים Ctrl + .
להקטנה לחץ על שילוב המקשים Ctrl - . 
חי כהן